Maria Candale Grosu, Arhivele de folclor și memoria culturală [Folklore Archives and the Cultural Memory], Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017

Turcea, Maria Georgiana (Recenzie)

Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore

2017, nr. 1-2, p. 177-182