Marin Marian-Bălaşa: Muzicologii, etnologii, subiectivităţi, politici [Musicologies, Ethnologies, Subjectivities, Politics]. Bucureşti, Editura Muzicală, 2011

Mengel, Maurice (Recenzie)

Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore

2013, nr. 1-2