MATTEI DOGAN, DOMINIQUE PELLASY, Economia mixtă: jumătate capitalistă, jumătate socialistă, București, Editura Alternative, 1992

Furtună, Carmen (Recenzie)

Sociologie Românească

1993 / Vol. IV, nr. 3, p. 357-359