Mircea Păduraru, Reprezentarea Diavolului în imaginarul literar românesc [The Devil’s Representation in the Romanian Literary Imagination]. Iaşi: Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2012

Mironescu, Doris (Recenzie)

Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore

2014, nr. 1-2