Modurile de reglare a reproducerii umane. Incidențe asupra fertilității și sănătății. Al 4-lea colocviu internațional al A.I.D.E.L.F., 6-10 octombrie, 1992, Delfi – Grecia

Brezeanu Stăiculescu, Ana Rodica (Recenzie)

Sociologie Românească

1993 / Vol. IV, nr. 1, p. 119