Nicolae Panea, Orașul subtil [The Subtle City], București, Editura Etnologică, 2013

Păduraru, Mircea (Recenzie)

Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore

2017, nr. 1-2, p. 193-199