Nicolae Panea, Orașul subtil [The Subtle City]. București: Editura Etnologică, 2013

Marian-Bălaşa, Marin (Recenzie)

Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore

2015, nr. 1-2, p. 221-225