Petar Atanasaov, Atlasul lingvistic al dialectului meglenoromân (ALDM), București, Editura Academiei Române, 2008, 60 p. + 594 hărți + ilustrații.

Țîrcomnicu, Emil (Recenzie)

Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”

2009, Tom 20, p. 191-192