Renașterea unei democrații: Alegerile din România de la 20 mai 1990. Editori: Petre Datculescu, IRSOP, Klaus Liepelt – INFAS-Bonn. IRSOP 1991

Abraham, Dorel (Recenzie)

Sociologie Românească

1991 / Vol. II, nr. 5-6, p. 401-402