Sabina Ispas and Nicoleta Coatu, eds., Etnologie românească. Folcloristică şi etnomuzicologie [Romanian Ethnology. Folkloristics and Ethnomusicology], vol. I, II: part I, II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 2007, 2010

Negulescu, Laura (Recenzie)

Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore

2011, nr. 1-2