Viorel Cosma, in cooperation with Lumința Vartolomei and Constantin Catrina, Enciclopedia muzicii românești de la origini până în zilele noastre [Encyclopedia of Romanian Music from the Origins until Nowadays

Iordan Datcu (Recenzie)

Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore

2009, nr. 1-2